Editörden

Değerli Okuyucularımız,

15. yılımızın ikinci sayısı (45. Sayı) ile karşınıza çıkmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu aşamaya gelebilmemizde katkı veren herkese teşekkür ederiz. Bu yıl turizm alanında birçok sempozyum ve kongreler düzenlendi ve düzenleniyor. Bu bağlamda bazı kongrelerin dergimizden onay almadan Kongre Yayın Olanakları başlığı altında dergimizin ismini yazdıklarını gördük. Kongre Düzenleme Kurullarının, düzenleyecekleri kongrelerde yayın olanakları bağlamında dergimizin ismini bizlerden onay almaları gerektiğini hatırlatmak isteriz. Öte yandan dergimize çalışma gönderecek olan araştırmacılardan, yaptıkları aday çalışmalara ilişkin etik kurul onay belgesi talep ediyoruz. Dergimize çalışma gönderecek olan araştırmacıların, bu belgeyi çalışması ile birlikte göndermelerini rica ederiz.

Bu sayımızda hakem denetimli 14 makale bulunmaktadır. Hem nitel hem de nicel yöntemler kullanılarak, birincil ve ikincil verilerle hazırlanan bu makaleler incelendiğinde turizm alanında, turistlerin seyahat motivasyonları, konuk memnuniyeti, turist rehberlerin durumu, turistlik satın alma davranışı gibi konular üzerinde olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, otel işletmelerinde çalışanların tükenmişlik durumu, algılan yenilikçilik düzeyi, yöneticilerin liderlik tarzları, yiyecek içecek işletmelerin çalışanların iş motivasyonu üzerinde çalışmaların yapıldığı da görülmektedir. Ayrıca otel işletmelerinde finansal sorunlar ve sosyal sorumluk faaliyetleri üzerinde finansal alanda yapılmış çalışmalara da yer verilmiştir. Son olarak turizmde akademik kadrolar ve destinasyon kalitesi üzerinde yapılan araştırmalara da bu sayımıza yer verdik. Çalışmalar turizmle alanında yapılmış önemli ve özgün değer taşıyan çalışmalardır. Bu sayımızda akademik görüş bölümünde 1 adet çalışma bulunmaktadır.

Öte yandan, 27-29 Eylül 2018 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi ev sahipliğinde 2. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi; 17-21 Ekim 2018 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi ev sahipliğinde 19. Ulusal Turizm Kongresi ve 01-03 Kasım 2018 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi Turizm Fakültesi ev sahipliğinde 1. Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Kongresi (INGANT -2018) gerçekleştirilecektir.

Dergimizin bu sayısına katkıda bulunan bütün yazarlara teşekkür ederim. Bir sonraki sayımızda buluşmak umuduyla sevgi ve saygılarımı sunarım.

Saygılarımla,

Dr. Muammer MESCİ

Yoruma kapalı.