Editörden

Değerli Okuyucularımız,

17. yılımızın üçüncü sayısı (52. Sayı) ile karşınıza çıkmamızın gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. Bu aşamaya gelebilmemizde katkı veren herkese çok teşekkür ederiz.

Bu sayımızda hakem denetimli 12 araştırma makalesi bulunmaktadır. Birinci makale Sayın Kamil Unur ve Sayın Muhammet A. Kınıklı tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, Kapadokya bölgesinde temalı ve temasız otellerde konaklayan turistlerin yaşadıkları deneyimleri ve bu deneyimlere göre memnuniyet düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koyan bir araştırma gerçekleştirmiştir. İkinci makale Sayın Erdinç Karadeniz ve Sayın Cemile Öcek tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, finans teorisinde en fazla kabul gören finansal başarısızlık tahmin modellerinin geçerliliğini, 23 Eylül 2019 tarihinde iflas ettiğini açıklayan Thomas Cook şirketi üzerinde analiz etmeye yönelik bir çalışma yapmıştır. Üçüncü makale Sayın Burcu Karasakaloğlu tarafından ele alınmıştır. Yazar çalışmasında kış turizmi çalışmaları üzerine bibliyometrik bir inceleme gerçekleştirmiştir. Dördüncü makale Sayın Yakup Öztürk tarafından ele alınmıştır. Yazar, Çankırı ilinin turistik arz değerleri ile halkın bölge turizmine yönelik bakış açıları ve farkındalıklarının belirlenmesine yönelik bir araştırma yapmıştır. Beşinci makale Sayın Gözde Seval Ergün ve Sayın Bahadır Kalıpçı tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, şikâyet kavramının uluslararası turizm literatüründeki durumunu betimsel analiz çerçevesinde doküman inceleme yöntemi ile incelemiştir. Altıncı makale Sayın Burhanettin Zengin ve Sayın Melih Kabadayı tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, otel işletmelerinde kullanılan artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamalarını incelemeye yönelik bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Yedinci makale Sayın Bayram Şahin ve Sayın Özge Gültekin tarafından ele alınmıştır. Yazarlar çalışmalarında, medikal turizmde rekreasyon planlaması ve müşteri tatmini ilişkisini belirlemeye yönelik bir araştırma yapmışlardır. Sekizinci makale Sayın Neslihan Şimşek, Sayın Aykut Göktuğ Soylu ve Sayın Fügen Durlu Özkaya tarafından ele alınmıştır. Yazarlar Osmanlı İmparatorluğu döneminden itibaren Türk ve Arap mutfaklarında yaşanan değişim ve etkileşimi ortaya koymaya yönelik bir araştırma yapmışlardır. Dokuzuncu makale Sayın Mehmet Oğuzhan İlban ve Sayın Ceren Uluer Savgın tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, Balıkesir ilinin Burhaniye kırsal alanlarında geçmişten bugüne mutfak kültürü öğelerinin değişimini incelemişlerdir. Onuncu makale Sayın Hasan Köşker tarafından ele alınmıştır. Yazar, Van Kahvaltı salonları hakkındaki müşteri e-şikâyetlerinin değerlendirilmesine yönelik bir araştırma yapmıştır. Onbirinci makale Sayın Meral Üzülmez ve Sayın Gürkan Akdağ tarafından ele alınmıştır. Yazarlar çalışmalarında yabancı turistlerin sergiledikleri neofobi ve neofili eğilimlerinin Türk mutfağı seçim motivasyonları üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Onikinci makale ise Sayın Emrah Keskin, Sayın Şule Ardıç Yetiş ve Sayın Bülent Yorgancı tarafından ele alınmıştır. Yazarlar çalışmalarında turist rehberlerinin gastronomiye yönelik bilgi ve algı düzeylerinin tavsiye niyetine etkisini incelemişlerdir.

Dergimizin bu sayısına katkıda bulunan bütün yazarlara teşekkür ederim. Bir sonraki sayımızda buluşmak umuduyla sevgi ve saygılarımı sunarım.

Dr. Muammer MESCİ

Yoruma kapalı.