Editörden

Değerli Okuyucularımız,

16. yılımızın ilk sayısı (47. Sayı) ile karşınıza çıkmamızın gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. Bu aşamaya gelebilmemizde katkı veren herkese çok teşekkür ederiz.

Bu sayımızda hakem denetimli 11 araştırma makalesi bulunmaktadır.  Hem nitel hem de nicel yöntemler kullanılarak, birincil ve ikincil verilerle hazırlanan bu makaleler incelendiğinde genellikle turizm alanında; Endüstri 4.0 nedeniyle oluşması beklenen işsizlik sorununa karşı bir önlem olarak Cittaslow, turizm ve yiyecek tüketimi üzerine bibliyometrik bir analiz, Etno-restoranlarda otantikliği deneyimlemek, eko turizme katılan yerli turistlerin destinasyon hizmet kalitesine yönelik değerlendirmeleri, destinasyona yönelik marka imajı ve marka sadakati ilişkisinde algılanan destinasyon kalitesinin rolü, Dünyada en yüksek marka değerine sahip otel zincirlerinin sürdürülebilirlik faaliyetleri, Bilişsel Uyumsuzluk Ölçeği, Türkiye’de turizm işletmeciliği lisans programları müfredatlarında teknoloji dersleri, yerli turistlerin paket turlarda yaptıkları etik dışı davranışlar, etik liderlik ve materyalist eğilimlerin otel çalışanlarının kurumsal sosyal sorumluluk algısına etkisi ve son olarak ziyaretçi memnuniyetinin ölçülmesinde önem performans analizinin kullanılmasına yönelik çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Öte yandan bu sayımızda editöre mektup köşemizde Prof. Dr. Atila Yüksel hocamız tarafından kaleme alınan “Gerçek Gastronomi Ne Değildir?” adlı çalışmaya da yer verdik.

Son zamanlarda turizm sektöründe dijital uygulamaları kullanan işletmeler büyük bir avantaj yakalamaktadırlar. Çünkü tüketiciler tatil planlarken veya seyahat ederken alacakları kararlarda dijital cihazlardan ve dijital içeriklerden elde edilen bilgilerden yararlanmaktadır. Dolayısıyla tüketiciler satın alma kararlarını vermeden önce çok ciddi oranda dijital içerikli uygulamalardan yararlanmaktadır. Bu bağlamda Siz değerli okuyucularımıza önemli bir bilgiyi tekrardan hatırlatmak isteriz. 18-20 Nisan 2019 tarihleri arasında Düzce’de Turizmde Dijital Dönüşüm Kongresi düzenlenecektir. Turizm eksenindeki yenilik, gelişim ve değişimler çerçevesinde; kongre süresince, gelişen teknolojiler, değişen tüketici profilleri, yeni iş ve yönetim modellerine ilişkin turizmde yeni jenerasyon ve yeni trendlere ilişkin bulguların ortaya konulması, tartışılması ve sonuçlara ilişkin önerilerin geliştirilmesi arzulanmaktadır.

Dergimizin bu sayısına katkıda bulunan bütün yazarlara teşekkür ederim. Bir sonraki sayımızda buluşmak umuduyla sevgi ve saygılarımı sunarım.

Dr. Muammer MESCİ

Yoruma kapalı.