Editörden

Değerli Okuyucularımız,

17. yılımızın ikinci sayısı (51. Sayı) ile karşınıza çıkmamızın gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. Bu aşamaya gelebilmemizde katkı veren herkese çok teşekkür ederiz.

Bu sayımızda hakem denetimli 11 araştırma makalesi bulunmaktadır. Birinci makale Sayın Caner Güçlü ve Sayın Yıldırım Yılmaz tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, yabancı turistlerin turistik destinasyon olarak Alanya ile ilgili seyahat öncesi ve sonrası algılarını incelemişlerdir. İkinci makale Sayın Hakan Sezerel ve Sayın Deniz Karagöz tarafından ele alınmıştır.  Yazarlar, turistlerin özgünlük algısı üzerindeki bireyci değerlerin etkisi incelemişlerdir. Üçüncü makale Sayın Zeynep Mesci ve Sayın Arzu Karagöz tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, Akçakoca ilçesinin kırsal turizm kapsamında değerlendirilebilecek alanlarında faaliyet gösteren turizm girişimcilerinin bölgesel kalkınmadaki rollerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Dördüncü makale Sayın Gizem Çapar, Sayın Burhan Çınar ve Sayın Tuğba Pala tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, rehberlik tarzları ölçeğinin Türkçeye uyarlanmasını incelemişlerdir. Beşinci makale Sayın Nurullah Cihan Ağbay ve Sayın Yusuf Karakılçık tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, Türkiye’de turizm politikası oluşturulması sürecinde yönetişimin uygulanıp uygulanmadığını araştırmışlardır. Altıncı makale Sayın İlker Türkeri tarafından ele alınmıştır. Yazar, satın alma davranışlarındaki tutarlılığı ifade etmek için kullanılan sadakat kavramı ile turistlerin ziyaret ettikleri destinasyonda edindikleri deneyim arasındaki ilişkiyi aidiyet kapsamında ortaya koymaya yönelik bir araştırma gerçekleştirmiştir. Yedinci makale Sayın Erdinç Karadeniz ve Sayın Buket Dilan Uzpak tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, Borsa İstanbul’da işlem gören konaklama şirketlerinin sürdürülebilirlik faaliyetleri ile bu faaliyetleri raporlama düzeylerini analiz etmek ve konaklama şirketlerinin eksikliklerinin veya varsa üstün taraflarının neler olduğuna yönelik bir araştırma yapmışlardır. Sekizinci makale Sayın Bayram Kanca ve Sayın Kamil Unur tarafından ele alınmıştır. Yazarlar çalışmalarında İstanbul’un düğün turizm pazarındaki mevcut durumunu, düğün turizm olanaklarını, ön plana çıkarılması gereken özelliklerini, rakiplerini, pazarda sahip olduğu fırsatları, potansiyel pazarlarını, bu pazarlardaki payının nasıl arttırılabileceğini ve dünyada bilinen, tanınan ve tercih edilen bir düğün destinasyonu markasına sahip olup olamayacağına yönelik bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Dokuzuncu makale Sayın Nurettin Ayaz ve Sayın Tayfun Sorgun tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, kış turizmi kapsamında seyahate çıkan farklı tipolojilere sahip turistlerin tüketici davranışı kapsamında seyahat memnuniyetlerine odaklanılmış ve turist tipolojisi ile seyahat memnuniyeti ilişkisi incelemişlerdir. Onuncu makale, Sayın Oğuzhan Dülgaroğlu, Sayın Şefik Okan Mercan, Sayın Merve Barboroz ve Sayın Cevdet Avcıkurt tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, sağlıklı beslenme ve diyet danışmanlığı hizmeti almak için şehir dışından Çanakkale’ye gelen hastaların, bu destinasyonu seyahatlerinde etkili olan itici ve çekici faktörlerin açığa çıkarılmasına yönelik bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. On birinci makale ise Sayın Mehmet Oğuzhan İlban ve Sayın Kürşat Bal tarafından ele alınmıştır. Yazarlar çalışmasında, deniz turizminin önemli alt yapılarından ve işletmelerinden olan yat limanı işletmelerinin hizmet alanlarındaki müşteri memnuniyetinin davranışsal niyetler ve aidiyet üzerindeki etkisini incelemişlerdir.

Dergimizin bu sayısına katkıda bulunan bütün yazarlara teşekkür ederim. Bir sonraki sayımızda buluşmak umuduyla sevgi ve saygılarımı sunarım.

Son olarak TR DİZİN’in yayınlanmış olduğu Etki Faktörü En Yüksek Dergiler sıralamasına göre Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, listelenen dergiler içerisinde 9. sırada, Turizm dergileri içerisinde ise 1. sırada yer almaktadır. Bu güzel haberi de Değerli Okurlarımızla paylaşmak istedik. Bu süreçte katkıları bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

Dr. Muammer MESCİ

Yoruma kapalı.