Editörden

Değerli Okuyucularımız,

19. yılımızın birinci sayısı (56. Sayı) ile karşınıza çıkmamızın gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. Bu aşamaya gelebilmemizde katkı veren herkese çok teşekkür ederiz.

Bu sayımızda hakem denetimli 7 araştırma makalesi ve 1 olgu sunumu bulunmaktadır. Birinci makale Sayın Sinan Çavuşoğlu ve Sayın Bülent Demirağ tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, destinasyon marka özgünlüğünün ve destinasyon markası benlik uyumunun turistlerin davranışsal niyeti üzerindeki etkisine yönelik bir araştırma gerçekleştirmiştir. İkinci makale Sayın Elif Şener, Sayın Eda Hazarhun ve Sayın Gürhan Aktaş ele alınmıştır. Yazarlar, yalnız gezen turistlerin seyahatleri sırasındaki iletişimleri incelemeye yönelik bir araştırma yapmışlardır. Üçüncü makale Sayın Ali Solunoğlu tarafından ele alınmıştır. Yazar, Kapadokya bölgesi sıcak hava balon pilotu seçim sürecinde CRITIC ve MAIRCA yöntemlerinin kullanılması üzerine bir araştırma gerçekleştirmiştir. Dördüncü makale Sayın Yeliz Pekerşen ve Sayın Seher Toklu tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, araştırmalarında yöresel mutfak kültürünün turizme kazandırılmasında yerel halkın tutumunu incelemişlerdir. Beşinci makale Sayın Ezgi Kırıcı Tekeli, Sayın Ebru Kemer ve Sayın Gülsüm Kasap tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, uzay turizmi posterlerinin göstergebilimsel analiz ile çözümlenmesinde bir anlam yaratma süreci üzerine bir araştırma yapmışlardır. Altıncı makale Sayın Zeynep Mesci ve Sayın Aslınur Yavuz tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, Düzce’de yaşayan Abhazların mutfak kültürü üzerine bir araştırma yapmıştır. Yedinci makale Sayın Ömer Berke Curoğlu, Sayın Ömer Saraç, Sayın Hüseyin Pamukçu ve Sayın Mustafa Sandıkcı tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, Bulgaristan’dan Sakarya’ya göç eden Türklerin geçmişten günümüze mutfak kültürünü incelemeye yönelik bir araştırma gerçekleştirmiştir. Sekizinci çalışma ise Sayın Atila Yüksel tarafından ele alınan olgu sunumudur. Hocamız yapılacak bilimsel araştırmalarda dikkate alınması gereken çok değerli görüşlerini bizlere paylaşmaktadır.

Dergimizin bu sayısına katkıda bulunan bütün yazarlara teşekkür ederim. Bir sonraki sayımızda buluşmak umuduyla sevgi ve saygılarımı sunarım.

Dr. Muammer MESCİ

Yoruma kapalı.