Editörden

Değerli Okuyucularımız,

18. yılımızın ilk sayısı (53. Sayı) ile karşınıza çıkmamızın gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. Bu aşamaya gelebilmemizde katkı veren herkese çok teşekkür ederiz.

Bu sayımızda hakem denetimli 11 araştırma makalesi ve 1 adet akademik görüş bulunmaktadır. Akademik görüş başlığı altında Sayın Atila Yüksel hocamız, “Bilincin Akademik Gelişiminde Seyr-ü Süluk: Yakaza – Uyanış – Özgürlük” başlıklı çalışmayı ele almıştır. Hocamız, akademik düşünmenin verimliye doğru gelişmesinde beslendiği çevrenin gerektiğinde değiştirilmesi ve yeni aşılarla mayalanması ihtiyacına işaret etmektedir. Araştırma makalesi başlığı altında, ilk makale Sayın Alper Duran ve Sayın Kamil Unur tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, otel işletmelerinin kurumsallaşma düzeyleri ile çalışanlarının iş tatmin düzeyleri, açıkça konuşma istekleri ve işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi ortaya koyan bir araştırma gerçekleştirmiştir. İkinci makale Sayın Eda Özgül Katlav, Sayın Betül Çetin ve Sayın Nilüfer Şahin Perçin tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, turist rehberlerinin iş güvencesizliği algılarının tükenmişlik düzeyleri üzerindeki etkisini analiz etmeye yönelik bir çalışma yapmıştır. Üçüncü makale Sayın Ömür Kılınçarslan ve Sayın Umut Avcı tarafından ele alınmıştır. Yazarlar aile işletmelerinin devamlılığında nepotizm uygulamalarına yönelik bir araştırma gerçekleştirmiştir. Dördüncü makale Sayın Erdinç Karadeniz ve Sayın Mehmet Beyazgül tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, büyük ve küçük şirketlerin finansal performanslarındaki farklılıkların belirlenmesine yönelik bir araştırma yapmıştır. Beşinci makale Sayın Selen Levent ve Sayın Emrah Özkul tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, otel atmosferinin turistik tüketicilerin tekrar satın alma niyetlerine etkisinin ölçülmesine yönelik bir araştırma yapmışlardır. Altıncı makale Sayın Hatice Sarı Gök ve Sayın Simge Şalvarcı tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, Türkiye’deki gastronomi temalı müzelere yönelik çevrimiçi ziyaretçi deneyimlerinin incelenmesine yönelik bir araştırma yapmışlardır. Yedinci makale Sayın Serhat Bingöl ve Sayın Meryem Akoğlan Kozak tarafından ele alınmıştır. Yazarlar çalışmalarında, Türkiye’de macera turistlerinin aktivite tercihleri ile duyusal arayışları arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma yapmışlardır. Sekizinci makale Sayın Mehmet Oğuzhan İlban, Sayın Mehmet Özer Demir, Sayın Pelin Arsezen ve Sayın Mertcan Gündoğdu tarafından ele alınmıştır. Yazarlar turistlerin destinasyon seçiminde tatile çıkmadan önce etkilendikleri bilgilerin ağızdan ağıza iletişim ve davranışsal niyet üzerine etkisini incelemeye yönelik bir araştırma yapmışlardır. Dokuzuncu makale Sayın Öznur Çetinkaya ve Sayın Füsun İstanbullu Dinçer tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, profesyonel turist rehberlerinin iş yaşam dengelerini, tükenmişlik düzeylerini ve yaşam doyumlarını analiz ederek, aralarındaki ilişki ve etki durumunu ortaya koymayı hedefleyen bir araştırma yapmışlardır. Onuncu makale Sayın Said Kıngır, Sayın Hasan Önal Şeyhanlıoğlu ve Sayın Rıdvan Gör tarafından ele alınmıştır. Yazarlar çalışmalarında Türkiye’de fındığın tarım turizmi (agro turizm) içindeki yeri, önemi ve turizme katım çabaları hakkında bir alan araştırması gerçekleştirmişlerdir. Bu sayının son çalışması ise Sayın Özgür Kızıldemir ve Sayın Enver Şimşek tarafından ele alınmıştır. Yazarlar çalışmalarında Tekirdağ’a bağlı Şarköy yöresinde bulunan restoranların, bölgeye ait yöresel yemeklerinin menülerinde yer alma durumunu tespit edip, gastronomi turizmi çerçevesinde değerlendirmişlerdir.

Dergimizin bu sayısına katkıda bulunan bütün yazarlara teşekkür ederim. Bir sonraki sayımızda buluşmak umuduyla sevgi ve saygılarımı sunarım.

Dr. Muammer MESCİ

Yoruma kapalı.