Editörden

Değerli Okuyucularımız,

15. yılımızın ilk sayısı (44. Sayı) ile karşınıza çıkmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu aşamaya gelebilmemizde katkı veren herkese teşekkür ederiz. Bu sayımızda daha önceden tarandığımız veri tabanlarına ek olarak Directory of Research Journals Indexing(DRJI) veri tabanında taranmaya başladık. Dergimiz şu anda yedi veri tabanında taranmaktadır. İlerleyen süre içerisinde yeni veri tabanlarına da başvuruda bulunacağız.

Bu sayımızda hakem denetimli 14 makale bulunmaktadır. Hem nitel hem de nicel yöntemler kullanılarak, birincil ve ikincil verilerle hazırlanan bu makaleler incelendiğinde genel turizm, turizm ve çevre, gastronomi, örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi, turizm ekonomisi ve pazarlama alanında yapılmış araştırmalar olduğu görülmektedir. Çalışmalar turizmle alanında yapılmış önemli ve özgün değer taşıyan çalışmalardır. Öte yandan bu sayımızda akademik görüş bölümünde 1 adet çalışma bulunmaktadır.

Bu yıl da her yıl olduğu gibi turizm alanında birçok sempozyum ve kongreler düzenlendi. Bizde SOİD dergisi olarak Sivas Valiliğinin düzenlediği “Uluslararası Sivas Turizm Kongre’sine” katıldık. Ana teması kış turizmi olan bu kongrede birçok önemli konular sunuldu ve tartışıldı. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında her yıl geleneksel olarak Düzce Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesinin işbirliği ile düzenlenen “Geleneksel Turizm Sempozyumuna” bu yıl Düzce Üniversitesi, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü ev sahipliği yaptı. Toplamda beş üniversitenin katıldığı sempozyumda kırka yakın bildiri sunuldu.

Öte yandan 01-03 Kasım 2018 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi, Turizm Fakültesi ev sahipliğinde, İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Tayland Siam Üniversitesi işbirliği ile Sapanca’da I. Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Kongresi (INGANT -2018) gerçekleştirilecektir.

Dergimizin bu sayısına katkıda bulunan bütün yazarlara çok teşekkür ederim. Bir sonraki sayımızda buluşmak umuduyla sevgi ve saygılarımı sunarım.

Saygılarımla,

Dr. Muammer MESCİ

Yoruma kapalı.