Editörden

Değerli Okuyucularımız,

14. yılımızın son sayısı(43. Sayı) ile karşınıza çıkmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu aşamaya gelebilmemizde katkı veren herkese teşekkür ederiz. Bu sayımızda daha önceden tarandığımız veri tabanlarına ek olarak Directory of Open Access Journals(DOAJ) veri tabanında taranmaya başladık. İlerleyen süre içerisinde yeni veri tabanlarına da başvuruda bulunacağız. Bu yıl birçok sempozyum ve kongreler düzenlendi. Bizde SOİD dergisi olarak TR Dizin düzenlediği “Ulusal Akademik Yayıncılık Sempozyumu’na katıldık. Bu sempozyumda birçok önemli konular sunuldu ve tartışıldı. Hakemin görevi, editörün görevi, etik, yayında kalite gibi birçok önemli konuları hakkında bilgiler sunuldu. Sempozyum hakkında detaylı bilgiye Ulakbim Tr Dizin sayfasından ulaşabilirsiniz.

Dergimizin bu sayısında hakem denetimli on dört adet araştırma makalesi bulunmaktadır. Bu araştırma makalelerinin çoğu uygulamaya dönük(ampirik) çalışmalardır. Çalışmalar turizm sektöründe pazarlama, yönetim, finans, örgütsel davranış, insan kaynakları ve yiyecek içecek alanlarında yapıldığı görülmektedir. Pazarlama alanında,  yeşil ürün satın alma davranışı, ekolojik farkındalık, içsel pazarlama uygulamaları, akıllı turizm destinasyonları ve turizm deneyimleri üzerinde olduğu görülmektedir. Yönetim alanında yapılan çalışmalar otantik liderlik ve etik liderlik üzerinde, insan kaynakları kapsamında ise personel bulma, seçme ve işe yerleştirme sürecindeki uygulamalara dönüktür. Örgütsel davranış alanında, psikolojik iklim, duygusal bağlılık, iş doyumu ve tükenmişlik üzerinde çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Son olarak finans alanında yapılan çalışmaların, çalışma sermayesi ve nakit akış profili analizi; yiyecek ve içecek alanında ise, Türkiye’de gastronomi turizmi ve Türk mutfak kültürü üzerinde görülmektedir.

Önümüzdeki yılda turizm alanında önemli kongreler, sempozyumlar ve toplantılar gerçekleştirilecektir. Bu önemli kongrelerinde biri de 23-25 Şubat 2018 tarihinde Sivas da düzenlenecek olan Uluslararası Sivas Turizmi Kongresi’dir. Ana teması Kış Turizmi olan bu kongre daha yeni açılan Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezinde düzenlenecektir. Bu kongreye çalışma göndermek isteyenlerin araştırmacıların 22 Aralık 2017 tarihine kadar özet ve tam metinlerin gönderilebileceğini hatırlatmak isteriz. Ayrıca detaylı bilgiye http://stk2018.cumhuriyet.edu.tr/ sayfasında ulaşılabilirler.

Bir sonraki sayımızda buluşmak umuduyla sevgi ve saygılarımı sunarım.

Saygılarımla,

Dr. Muammer MESCİ

Yoruma kapalı.