Editörden

Değerli Okuyucularımız,

18. yılımızın son sayısı (55. Sayı) ile karşınıza çıkmamızın gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. Bu aşamaya gelebilmemizde katkı veren herkese çok teşekkür ederiz.

Bu sayımızda hakem denetimli 8 araştırma makalesi bulunmaktadır. Birinci makale Sayın Fatmanur Kübra Aylan tarafından ele alınmıştır. Yazar, 2000-2020 yılları arasında Web of Science veri tabanında, macera turizmi alanında yayınlanan makalelerin görsel haritalama tekniğiyle bibliyometrik analizi üzerine bir araştırma gerçekleştirmiştir. İkinci makale Sayın Elif Aslantürk ve Sayın Kamil Unur tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, bireylerin dışarıda tek başına yemek yeme deneyimleri ve yiyecek içecek işletmelerinin yalnız yemek yiyenlere ilişkin değerlendirmelerini incelemeye yönelik bir araştırma yapmışlardır. Üçüncü makale Sayın Işıl Arıkan Saltık tarafından ele alınmıştır. Yazar, film turistlerinin motivasyonlarını, beklentilerini ve memnuniyetlerini belirlemeye yönelik ölçek geliştirilmesi üzerine bir araştırma gerçekleştirmiştir. Dördüncü makale Sayın İlker Öztürk, Sayın Emre Tankuş ve Sayın Caner Durmaz tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, otel çalışanlarının konaklama işletmelerine yönelik mesleki toplumsal cinsiyet algılarını kurgusal senaryo tekniği ile incelemişlerdir. Beşinci makale Sayın Erdinç Karadeniz, Sayın Ömer İskenderoğlu ve Sayın Cemile Öcek tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, Avrupa’daki menkul kıymet borsalarında işlem gören konaklama işletmelerinin, finansal başarısızlık riskinin belirleyicileri üzerine bir araştırma yapmışlardır. Altıncı makale Sayın Selcen Seda Türksoy tarafından ele alınmıştır. Yazar, Çeşme’deki yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin evcil hayvan politikalarının analizi üzerine bir araştırma yapmıştır. Yedinci makale Sayın Nevin Özer tarafından ele alınmıştır. Yazar, Borsa İstanbul (BIST) turizm endeksinde yer alan firmaların performans analizine yönelik bir inceleme gerçekleştirmiştir. Sekizinci makale ise Sayın Horişan Yavuz ve Sayın Kamil Unur tarafından ele alınmıştır. Yazarlar Alanya’da yerel halkın turizmin sosyo-kültürel etkilerini algılamalarına yönelik karşılaştırmalı bir araştırma yapmışlardır.

Dergimizin bu sayısına katkıda bulunan bütün yazarlara teşekkür ederim. Bir sonraki sayımızda buluşmak umuduyla sevgi ve saygılarımı sunarım.

Dr. Muammer MESCİ

Yoruma kapalı.