Editörden

Değerli Okuyucularımız,

16. yılımızın son sayısı (49. Sayı) ile karşınıza çıkmamızın gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. Bu aşamaya gelebilmemizde katkı veren herkese çok teşekkür ederiz.

Bu sayımızda hakem denetimli 12 araştırma makalesi bulunmaktadır. Birinci makale Sayın Nilay Köleoğlu ve Sayın Esra Demirel tarafından ele alınmıştır. Yazarlar Türkiye’nin önemli turizm kentlerindeki havalimanlarının etkinliklerini veri zarflama analizi yöntemiyle ölçmeye yönelik bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. İkinci makale Sayın Seher Gülenç ve Sayın Meryem Akoğlan Kozak tarafından ele alınmıştır. Yazarlar sağlık otelciliği hizmetleri ile örgütsel ustalık stratejileri arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Üçüncü makale Sayın Esra Şahin ve Sayın Ali Solunoğlu tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, planlı davranış teorisi kapsamında sokak yemeği yeme niyetinin ölçülmesine yönelik bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Dördüncü makale Sayın Lütfi Atay, Sayın Yasin Soylu ve Sayın Sinan Gökdemir tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, çevre endişeleri, çevresel fedakârlıkları, sübjektif ve kişisel normları, yer tutumu algıları ile çevre dostu davranışları ve çevreci satın alma davranışları arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Beşinci makale Sayın Uğurcan Erik ve Sayın Yeliz Pekerşen tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, restoran işletmelerinde gıda israfının önlenmesi ve ihtiyaç fazlası yemeğin değerlendirilmesine yönelik bir mobil uygulama modelinin geliştirilmesini araştırmışlardır. Altıncı makale Sayın Reşat Arıca ve Sayın Abdülkadir Çorbacı tarafından ele alınmıştır.  Yazarlar, turistlerin sosyal iletişim ağlarında yaptıkları paylaşımlarla, turistik bölge imajına yönelik ürettikleri bilgileri incelemişlerdir. Yedinci makale Sayın Seçkin Eser ve Sayın A. Celil Çakıcı tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, lisans düzeyinde turizm rehberliği eğitimi alan öğrencilerin öğrenme stillerinin genel akademik başarı puanlarına etkisini incelemiştir. Sekizinci makale Sayın Kurban Ünlüönen ve Sayın Yakup Kemal Özekici tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, turizm odaklı kültürel dönüşümü açıklayıcı bir temel olan kültürleşme teorisini değerlendirmişlerdir. Dokuzuncu makale Sayın Elif Aslantürk ve Sayın Kamil Unur tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, temel olarak kadınların yalnız seyahat deneyimlerini değerlendirmeye yönelik bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Onuncu makale Sayın Özgür Davras tarafından ele alınmıştır. Yazar çalışmasında, tüketici temelli destinasyon marka değeri boyutları arasındaki etkileşimlere dayanarak, tüketici temelli destinasyon marka değerine yönelik bir model önermektedir. On birinci makale Sayın Ertuğrul Düzgün ve Sayın Mehmet Yeşiltaş tarafından ele alınmıştır. Yazarlar çalışmalarında, algılanan örgütsel destek ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkide psikolojik sermayenin aracı etkisini incelemişlerdir. Bu sayının son çalışması ise Sayın Zülkif Dağlı tarafından ele alınmıştır. Yazar çalışmasında Düzce ilinde doğa turizmine yönelik yapılmış mobil uygulamasını incelemiştir.

Dergimizin bu sayısına katkıda bulunan bütün yazarlara teşekkür ederim. Bir sonraki sayımızda buluşmak umuduyla sevgi ve saygılarımı sunarım.

Dr. Muammer MESCİ

Yoruma kapalı.