Editörden

Değerli Okuyucularımız,

17. yılımızın birinci sayısı (50. Sayı) ile karşınıza çıkmamızın gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. Bu aşamaya gelebilmemizde katkı veren herkese çok teşekkür ederiz.

Bu sayımızda hakem denetimli 8 araştırma makalesi ve 3 adet akademik görüş bulunmaktadır. Akademik görüş başlığı altında Sayın Atila Yüksel hocamız, “Pozitivist-Ampirik Araştırmalarda İnsan: Yanıltmacanın Dünü, Bugünü ve Yarını” başlıklı bir çalışmayı ele almıştır. Hocamız, iki parçalı ele aldığı çalışmasında turizmde akademik çalışmalar daki pozitivist-ampirik mevcut duruma dikkat çekmektedir. İkinci çalışmada ise turizm araştırmalarının içinde yer aldığı yapısal sorunlara değinmektedir. Bu sayımızın son akademik görüşünü Sayın Lütfi Atay hocamız ele almıştır. Hocamız, Kovid-19 pandemisi ve turizm sektörüne etkilerine ilişkin tespitlerini bizimle paylaşmaktadır.

Araştırma makalesi başlığı altında ise, birinci makale Sayın Ali Solunoğlu ve Sayın Özgür Yayla tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, Kırıkkale Büyük Şehir Parkında, deneyim kalitesinin memnuniyet ve yaşam kalitesine etkisini incelemişlerdir.  İkinci makale Sayın Ebru Z. Boyacıoğlu ve Sayın Çilem Elmas tarafından ele alınmıştır.  Yazarlar, Dergipark Akademik, Google Akademik ve YÖK Ulusal Tez veri tabanlarında “turizm ve kadın” kelimelerinin birlikte ele alındığı “Turizm ve Kadın” olgusunun bibliyometrik yaklaşım ile inceleyen keşifsel nitelikte bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Üçüncü makale Sayın Zehra Saltık ve Sayın İsmail Kızılırmak tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, profesyonel turist rehberlerinde stres yönetimi ve psikolojik dayanıklılığın ölçülmesine yönelik bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Dördüncü makale Sayın Esin Yücel tarafından ele alınmıştır. Yazar, turizm sektörü çalışanlarının karanlık kişilik özelliklerini belirlemek, bireysel ve demografik özelliklerin karanlık üçlü düzeyleri üzerinde farklılığa sebep olup olmadığını incelemiştir. Beşinci makale Sayın Erhan Boğan tarafından ele alınmıştır. Yazar, turizm ve ağırlama sektöründe çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönelik tepkileri üzerine bibliyometrik bir çalışma yapmıştır. Altıncı makale Sayın Pembe Ülker, Sayın Nazlı Örnek ve Sayın Harun Çalhan tarafından ele alınmıştır. Yazarlar çalışmalarında, turizm dergilerinde yayınlanan inovasyon başlıklı makalelerin bibliyometrik profilini belirlemeye yönelik bir araştırma yapmışlardır. Yedinci makale Sayın Erdinç Karadeniz ve Sayın Sema Nur Ünlübulduk tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, konaklama işletmelerinde kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında, dünyada marka değeri en yüksek konaklama işletmeleri ile Borsa İstanbul konaklama işletmelerinin karşılaştırmalı analizine yönelik bir araştırma yapmışlardır. Sekizinci makale ise Sayın İsmail Çalık ve Sayın Orhan Batman tarafından ele alınmıştır. Yazarlar çalışmalarında Doğu Karadeniz Bölgesi illerinin sürdürülebilir turizm performanslarının analizi imcelemişlerdir.

Son olarak SOBIAD atıf dizininin 2019 dergi etki değerine ilişkin paylaşmış olduğu rapora göre Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, listelenen 660 dergi içerisinde 13. sırada, Turizm dergileri içerisinde ise 1. sırada yer almaktadır. Bu güzel haberi de Değerli Okurlarımızla paylaşmak istedik. Bu süreçte katkıları bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

Dergimizin bu sayısına katkıda bulunan bütün yazarlara teşekkür ederim. Bir sonraki sayımızda buluşmak umuduyla sevgi ve saygılarımı sunarım.

Dr. Muammer MESCİ

Yoruma kapalı.