Sayı 1- Issue 1

YIL 2 SAYI 1

EDİTÖRDEN
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE FİNANSAL VE FİNANSAL OLMAYAN PERFORMANS ÖLÇÜMÜNE İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI
AN INVESTIGATION INTO FINANCIAL AND NON-FINANCIAL PERFORMANCE MEASUREMENT IN HOSPITALTY ORGANIZATIONS
Umut AVCI
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
OTEL İŞLETMELERİNİN FİNANSAL SORUNLARI: BALIKESİR İLİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
FINANCIAL PROBLEMS OF HOTEL ORGANIZATIONS: AN EMPIRICAL INVESTIGATION IN BALIKESIR, TURKEY
Ali CEYLAN ve Mehmet Oğuzhan İLBAN
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
ÖRNEK OLAY I: BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN TOPLANMASI VE GERİ KAZANIMI
COLLECTING AND RECYCLING WASTE VEGETABLE OIL
Ayşen ULUKÖY
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
ÖRNEK OLAY II: TUNUS TURİZMİNE BİR BAKIŞ
A GLANCE AT TOURISM IN TUNISIA
Asuman SONER
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KRİZ YÖNETİMİ: YÖNETİCİ YAKLAŞIMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
CRISIS MANAGEMENT IN LODGING ENTREPRISES: AN INVESTIGATION INTO MANAGERS’ APPROACHES
Ö.Devrim YILMAZ ve Orhan İÇÖZ
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
MODERNDEN POSTMODERNE: TURİZM PAZARLAMASINDA YENİ YAKLAŞIMLAR
FROM MODERN TO POSTMODERN: NEW APPROACHES TO TOURISM MARKETING
Zeliha ESER ve Mehmet ÇAKAR
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
TURİSTLERİN OTEL İŞLETMELERİNDE SUNULAN HİZMETLERDEN TATMİN OLMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
AN INVESTIGATION INTO SATISFACTION LEVELS OF TOURISTS ABOUT SERVICES IN HOTEL ORGANIZATIONS
Yüksel ÖZTÜRK ve Kadir SEYHAN
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
 DUYURU: KUŞADASI 2023 VİZYON ÇALIŞTAYI BİLGİLENDİRME 26/04/2005

Yoruma kapalı.