Sayı 3 – Issue 3

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi – Yıl 10 / Sayı 3
The Journal of Travel and Hotel Business – Volume 10 / Number 3


Editörden

—————————————————————————————————————-

Örgütsel Adaletin Otel Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyeti ve İşyerinde Sapma Davranışına Etkisi

The Effect of Organizational Justice Towards Workplace Deviant Behaviour and Job Quit Intention of Hotel Employees

Gökhan AYAZLAR, Berrin GÜZEL

Özet / Abstract için tıklayınız

—————————————————————————————————————-

Türkiye’de Tatil Yapan Turistlerin Algıladıkları Risk Türleri

Types of Risks Perceived in Choosing Tourist Holiday Destinations: A Case Study of Turkey

İrfan ATEŞOĞLU, Ali TÜRKER

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Liderlik Tarzları ve Örgütsel Sessizlik İlişkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

The Relationship Between Leadership Styles and Organizational Silence: A Study on Hotels

Günay EROL, Ahmet KÖROĞLU

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Restoran İşletmelerinde Hizmet Hataları, Hizmet Telafi Stratejileri Ve Müşteri Memnuniyeti İlişkisi

The Relationship Between Service Failures, Service Recovery Strategies and Customer Satisfaction in the Restaurant

Osman ÇALIŞKAN

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Oranların Kullanımı: Akdeniz Bölgesi’nde Bir Araştırma

Using Of Financial Ratios In Five Stars Hotel Companies: A Research in Mediterranean Region

Erdinç KARADENİZ, Selda KAHİLOĞULLARI

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Duygusal Emek ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Turist Rehberleri Üzerinde Bir Araştırma

F. Özlem GÜZEL, Gaye ATİLLA GÖK, Didar BÜYÜKER İŞLER

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Yoruma kapalı.