Sayı 3- Issue 3

YIL 5 SAYI 3

EDİTÖRDEN
LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MEMNUNİYETİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A SURVEY TO DETERMINE THE SATISFACTION OF STUDENTS STUDING AT TOURISM BACHOLER PROGRAMMES
LÜTFİ ATAY, HACI MEHMET YILDIRIM
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
KÜMELENMELER VE İNOVASYONA ETKİSİ: TÜRK TURİZM SEKTÖRÜNDE UYGULAMA
CLUSTERS AND THEIR EFFECTS ON INNOVATIONS: IMPLEMENTATIONS IN THE TURKISH TOURISM SECTOR
İ. HAKKI ERASLAN, MELİH BULU, İSMAİL BAKAN
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞGÖRENLERİN PROSOSYAL ÖRGÜTSEL DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH DETERMINES THE INTERACTION AMONG EMPLOYEE’S PROSOCIAL ORGANIZATIONAL BEHAVIORS IN HOTEL ESTABLISHMENTS
SELAHATTİN KANTEN, ŞULE AYDIN TÜKELTÜRK, MUHTEŞEM BARAN
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
OTEL İŞLETMELERİNDE FİNANSAL DEĞERİN YÖNETİLMESİNDE EKONOMİK KATMA DEĞER YÖNTEMİNİN (EVA) ÖNEMİ
IMPORTANCE OF ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) METHOD FOR MANAGING FINANCIAL VALUE IN HOTEL COMPANIES
ERDİNÇ KARADENİZ, ÖMER İSKENDEROĞLU
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NIN OTELLERİN SINIFLANDIRILMASINDA KULLANDIĞI ÖLÇÜTLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION ON THE HOTEL CATEGORIZATION CRITERIA PURSUED BY THE MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
İSMAİL YALIM ÖZDİNÇ
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
AKADEMİK GÖRÜŞ: “KONUM, HIZ, ENERJİ, ZAMAN VE İNSAN DAVRANIŞI: ARTAN ENTROPİSİYLE SOSYAL BİLİMLER …”
ATİLA YÜKSEL

Yoruma kapalı.