Sayı 2 – Issue 2

Editörden

—————————————————————————————————————-

Tanıtım Materyalleri ve Çekicilikler: Türkiye, İspanya ve Yunanistan Karşılaştırması

Promotional Materials and Appeals: A Comparsion among Turkey, Spain and Greece

Atilla YÜKSEL, Ali İzzet YILMAZ, Fisun YÜKSEL, Mustafa KAYACAN

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Otel İşletmelerinde Finansal Risk Algısı: Türkiye’de Faaliyet Gösteren 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Financial Risk Perception in Hotel Business: A Research on Five-Star Hotels in Turkey

İstemi ÇÖMLEKÇİ, Bener GÜNGÖR

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Çalışanların Adalet Algılarının İş Performansına Etkisinde Kişi Örgüt Uyumunun Aracılık Rolü: Turizm Sektöründe Görgül Bir Çalışma

The Mediating Role of Person-Organization Fitness in The Effect of Perceived Organizational Justice on Job Performance: A Research in Tourism Sector

Mazlum ÇELİK, Ömer TURUNÇ, Harun DEMİRKAYA

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Ekolojik Tarım Uygulamalarına Yönelik Yerel Halk Tutumları: Aydın Kirazlı Köyü Örneği

Resident Attitudes Toward Ecological Agriculture: A Case Study in Aydın Kirazli Village

Abdullah TANRISEVDİ, Filiz TANRISEVDİ

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Pazarlama Faaliyetlerinde Etik Karar Verme Süreci: Seyahat Acentesi Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma

Ethical Decision Making Process in Marketing Activities: A Study on the Travel Agents Staff

Bayram ŞAHİN

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Akademik Görüş

Türkiye’de Turistik Ürün Çeşitlendirmesine Yönelik Bir Model Önerisi: Sportif Balık Avı Turu

“Sportfishing Tour” As A Proposed Model for Tourism Product Diversification in Turkey

Ferika ÖZER SARI

Özet / Abstract için tıklayınız.

Yoruma kapalı.