Sayı 4- Issue 4

YIL 5 SAYI 4

EDİTÖRDEN
TURİZM İŞLETMELERİ İLE BANKALAR ARASINDAKİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA’DAKİ TURİZM İŞLETMELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
EVALUATING STRATEGIC MARKETING ALLIANCES BETWEEN BANKS AND TOURISM COMPANIES IN ANKARA
KAMİL UNUR, EDA RUKİYE DÖNBAK, CELİL ÇAKICI
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
HİZMET İŞLETMELERİNDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ ARACI OLARAK ÖRGÜTSEL HİZMET ODAKLILIK
ORGANIZATIONAL SERVICE ORIENTATION AS A TOOL FOR COMPETITIVE ADVANTAGE IN SERVICE ORGANIZATIONS
SALİH KUŞLUVAN, DUYGU EREN
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ BELİRLEYİCİSİ OLARAK ÖRGÜTSEL ADALET ALGILAMALARI: ANTALYA BÖLGESİNDE BULUNAN BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
THE PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL JUSTICE AS THE DETERMINER OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF THE EMPLOYEES: A STUDY CONCERNING THE 5 STARS HOTELS ENTERPRISES IN THE DISTRICT OF ANTALYA
RÜYA EHTİYAR, FİLİZ ALPER
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
KRİZ VE KRİZDEN KORUNMA VEYA KRİZİN ETKİLERİNİ AZALTMA STRATEJİSİ: KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÖRNEK BİR UYGULAMA
CRISIS AND A STRATEGY TO AVOID CRISIS OR DECREASE THE EFFECTS OF CRISIS: AN APPLICATION ON ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS
SEDA ŞAHİN
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
HİZMET İŞLETMELERİNDE GİZLİ MÜŞTERİ UYGULAMALARININ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
AN ANALYSIS OF MYSTERY SHOPPING TECHNIQUES IN SERVICE ORGANIZATIONS FROM HUMAN RESOURCES PERSPECTIVE
ŞULE AYDIN TÜKELTÜRK
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
AKADEMİK GÖRÜŞ: “TURİST REHBERLİĞİ VE EĞİTİMİ”
GÜLNUR DUMAN ve ZEYNEP MİL

Yoruma kapalı.