Sayı 2- Issue 2

YIL 3 SAYI 2

EDİTÖRDEN
BEDENSEL ENGELLİLER SEYAHAT PAZARININ YÖNETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON THE VIEWS OF MANAGERS ON PHYSICALLY DISABLED TRAVEL MARKET
Yüksel ÖZTÜRK ve Ali YAYLI
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİNİN OTEL İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM ARACI OLARAK KULLANIMINA İLİŞKİN TEORİK BİR DEĞERLENDİRME
A THEORETICAL EVALUATION ABOUT USING FINANCIAL ANALYSIS TECHNIQUES AS A STRATEGIC MANAGEMENT TOOL IN HOTEL COMPANIES
Yıldırım Beyazıt ÖNAL, Erdinç KARADENİZ ve Levent ÇOŞAN
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN İSTEĞE BAĞLI İŞGÜCÜ DEVİR HIZI VE İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ: KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
THE INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON THE VOLUNTERY TURNOVER AND JOB SATISFACTION: AN INVESTIGATIONIN HOSPITALITY ORGANIZATIONS
Zeki AKINCI
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.

Yoruma kapalı.