Sayı 1- Issue 1

YIL 6 SAYI 1

EDİTÖRDEN
WEB TABANLI DESTİNASYON PAZARLAMASI: İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ
WEB-BASED DESTINATION MARKETING: A MODEL PROPOSAL FOR CIT CULTURE AND TOURISM DIRECTORATES
ALİ YAYLI, MURAT BAYRAM
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME POLİTİKALARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAVRAMININ ROLÜ VE ANTALYA ÖRNEĞİ
ROLE OF SUSTAINABLE TOURISM CONCEPT IN TOURISTIC PRODUCT DIVERSITY POLICIES AND CASE OF ANTALYA
MUSTAFA SARKIM
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL ÖĞRENME VE FİNANSAL OLMAYAN PERFORMANS İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL LEARNING AND NON-FINANCIAL PERFORMANCE IN HOSPITALITY INDUSTRY
UMUT AVCI
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
AKADEMİK GÖRÜŞ: “YANITLAMA PSİKOLOJİSİ: ARAŞTIRMADA SORU SORMAK VE YANIT ALMAK ÜZERİNE”
ATİLA YÜKSEL, FİSUN YÜKSEL

 

Yoruma kapalı.