Sayı 1- Issue 1

YIL 1 SAYI 1
EDİTÖRDEN
TURİZM İŞLETMELERİ VE MERKEZLERİNDE REKABET AVANTAJI GELİŞTİRİLMESİ VE KORUNMASI
CREATING AND MAİNTAINING COMPETITIVE ADVANTAGE IN TOURISM ORGANIZATIONS AND DESTINATIONS
FEVZİ OKUMUŞ VE HASAN KILIÇ
ÖZET / ABSTRACT İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.
OTEL MÜŞTERİLERİNİN ŞİKAYET DAVRANIŞLARI: KÜLTÜRLERARASI FARKLAR VE BENZERLİKLER
HOTEL CUSTOMERS’ COMPLAINING BEHAVIOURS: CROSS-CULTURAL DIFFERENCES AND SIMILARITIES

ATİLA YÜKSEL

ÖZET / ABSTRACT İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.
ÖRNEK OLAY: KIYI KONAKLAMA İŞLETMELERİ İÇİN ALTERNATİF BİR ÖRGÜTLENME MODELİ: MER HOTELS ÖRNEĞİ
MUSTAFA DİNÇOĞLU VE CAFER TOPALOĞLU
ÖZET / ABSTRACT İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.
TURİZM İŞLETMELERİNDE İŞGÖREN DEVRİ: ANLAMI, TÜRLERİ VE NEDENLERİ
LABOR TURNOVER IN TOURISM AND HOSPITALITY ORGANIZATOINS: MEANING, TYPES AND CAUSES
SALİH KUŞLUVAN VE ZEYNEP KUŞLUVAN
ÖZET/ABSTRACT İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.
YÖNETİCİ BAKIŞI İLE SEYAHAT ACENTALARINDA DIŞSAL KAYNAKLI KRİZ OLGUSU: KUŞADASI’NDA NİTEL BİR İNCELEME
EXTERNAL CRISES FROM THE PERSPECTIVE OF MANAGERS OF TRAVEL AGENCIES: A QUALITATIVE INVESTIGATION IN KUSADASI
ABDULLAH TANRISEVDİ
ÖZET/ABSTRACT İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.
TÜRKİYE’DE DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE
KULLANILAN SATIŞ GELİŞTİRME ARAÇLARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
A RESEARCH SURVEY ON PROMOTIONAL TOOLS USED IN FOUR AND FIVE STAR HOTELS IN TURKEY
CELİL ÇAKICI
ÖZET/ABSTRACT İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

Yoruma kapalı.