Sayı 2- Issue 2

YIL 4 SAYI 2

EDİTÖRDEN
POZİTİF VE NEGATİF DUYGU İLE ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ VE İŞTE KALMA NİYETLERİNİN ÇALIŞAN HIRSIZLIĞINA ETKİLERİ: MERSİN ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ALGILAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
THE INFLUENCES OF POSITIVE AND NEGATIVE AFFECT, EMPLOYEE JOB SATISFACTION AND INTENT TO STAY ON EMPLOYEE THEFT: AN EMPIRICAL INVESTIGATION OF UNIVERSITY OF MERSIN SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT STUDENTS’ PERCEPTIONS
GÜNYÜZ TARKAN – MUSTAFA TEPECİ
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ
HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ: İZMİR’DEKİ ÜÇ, DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTELLERDE BİR UYGULAMA
MEASURING SERVICE QUALITY: AN APPLICATION IN THREE, FOUR AND FIVE STAR HOTELS IN IZMIR
İBRAHİM YILMAZ
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ
OTEL İŞLETMELERİNİN REKLAMLARININ ALMAN TURİSTLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI
AN INVESTIGATION TO DETERMINE IMPACT OF HOTEL ESTABLISHMENTS ADVERTISEMENTS ON GERMAN TOURISTS’ BUYING BEHAVIORS
BANU GÜLEÇ
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ
ULUSAL TANITMA BÜTÇELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYGULANABİLECEK FARKLI YÖNTEMLERİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
ANALYZING THE DIFFERENT METHODS THAT CAN BE APPLIED TO DETERMINE THE NATIONAL PROMOTION BUDGETS: THE CASE OF TURKEY
R. Pars ŞAHBAZ
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ
AKADEMİK GÖRÜŞ: “KESİN’E “ACABA” SORUSUNU SORDURMAK: NEDİR – NASIL OLABİLİR?”
BURAK MİL – ATİLA YÜKSEL
KONFERANS NOTLARI: “INTERNATIONAL TOURISM BIENNIAL’IN ARDINDAN”
EROL DURAN

Yoruma kapalı.