Sayı 3- Issue 3

 

 

YIL 6 SAYI 3

EDİTÖRDEN
TURİZM İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN GÜÇLENDİRME KONUSUNDAKİ ALGILARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A STUDY PERTAINING TO PERSONNEL EMPOWERMENT PERCEPTION WORKING IN THE TOURISTIC ESTABLISHMENTS
HÜSEYİN ALTAY, MEHMET OĞUZHAN İLBAN
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
İŞ YERİNDE YAŞANAN PSİKOLOJİK ŞİDDETİN (MOBBİNG) YAPISI VE OTEL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLAR ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
THE NATURE OF MOBBING AT WORK AND A RESEARCH ON THE EMPLOYEES’ IN THE HOSPITALITY ESTABLISHMENTS
NURAN AKŞİT AŞIK
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
BİTLİS İLİ TURİSTİK ARZ POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON DETERMING THE TOURISM SUPPLY POTENTIAL
OF BITLIS
MUHSİN HALİS, YALÇIN KARAGÖZ, CEREN SAVGIN
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
TÜRKİYE’DEKİ PALEOLİTİK/EPİPALEOLİTİK SOMUT KÜLTÜREL MİRASIN TURİZM POTANSİYELİ VE PAZARLAMA SORUNU
TOURISM POTENTIAL OF PALEOLITHIC/EPIPALEOLITHIC TANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN TURKEY AND ITS MARKETING PROBLEM
BİLGEHAN GÜLCAN
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
WEB TABANLI ÜLKELERARASI ORTAK DESTİNASYON PAZARLAMA STRATEJİSİ: TÜRKİYE İÇİN BİR DEĞERLENDİRME
WEB BASED MULTINATIONAL COLLABORATIVE DESTINATION MARKETING STRATEGY: A CASE STUDY OF TURKEY
ALİ YAYLI, R.PARS ŞAHBAZ, NURETTİN ALABAY
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
ULUDAĞ DESTİNASYONUN İMAJINA YÖNELİK ZİYARETÇİ ALGI VE TUTUMLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A SURVEY TO DETERMINE THE PERCEPTION AND ATTITUDE OF VISITORS ABOUT THE IMAGE OF ULUDAG DESTINATION
LÜTFİ ATAY, HAKAN AKYURT
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
AKADEMİK GÖRÜŞ: “SİYASİ PARTİLER GÖZÜYLE TURİZM”
ATİLA YÜKSEL

Yoruma kapalı.