Sayı 3 – Issue 3

 

Editörden

—————————————————————————————————————-

Hüzün Turizmi, Katarsis ve Alternatif Katarsistik Bir Destinasyon Örneği
Olarak San Jose Madeni

Grief Tourism, Catharsis and San Jose Mine As An Example of Alternative Catharsistic Destination

Burhan KILIÇ, Serhat Adem SOP

Özet / Abstract için tıklayınız

—————————————————————————————————————-

Belirli Bir Destinasyondaki Otel İşletmeleri Arasında Ortaklaşa Rekabet Mümkün mü? Kapadokya Otellerinden Bulgular

Is Co-Opetition Possible Among Hotel Companies in a Destination? Findings from Hotels in Cappadocia

İzzet KILINÇ, Süleyman AĞRAŞ, Elif DABANLI, Fevzi OKUMUŞ

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Otel İşletmeleri Mutfak ve Servis Bölümünde Çalışanların Menü Planlama Konusundaki Düşüncelerinin Karşılaştırılması: Nevşehir’de Bir Araştırma

Comparison of Thoughts of Staff About Menu Planning Who are Employed in the Kitchen And Service Departments of the Hotels: An Investigation in Nevşehir

Lütfi BUYRUK

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Kültürel Ötekilik, Kimlik ve Özgünlük Arayışı Bağlamında Türk Turizmi

Turkish Tourism in The Context of Cultural Otherness, Identity and Quest Of Authenticity

Christian Jacques BATAILLOU, Zafer ÖTER

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Sürdürülebilir Turizm İçin Bir Model: Ekomüzeler

A Model for Sustainable Tourism: Ecomuseums

Mustafa DOĞAN

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Yoruma kapalı.