Sayı 1- Issue 1

YIL 3 SAYI 1

EDİTÖRDEN
TERMAL OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ SADAKATİNİ ARTTIRAN NİTELİKLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI
AN INVESTIGATION TO DETERMINE THE ATTRIBUTES WHICH INCREASE THE CUSTOMER LOYALTY IN THE THERMAL HOTEL ESTABLISHMENTS
CEVDET AVCIKURT VE ÖZLEM KÖROĞLU
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
TURİZM İŞLETMELERİNİN KALİTE GELİŞTİRME ÇABALARINDA SERVQUAL MODELİ VE KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ’NİN (KFG) BİRLİKTE KULLANIMI
THE USE OF SERVQUAL MODEL AND QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT QFD) IN AN INTEGRATIVE APPROACH IN HOSPITALITY INDUSTRY
ATİLLA AKBABA
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
KÜLTÜR TURİZMİNİN İMGESEL BOYUTLARI
RACHİD AMIROU
Fransızca’dan Türkçe’ye Çeviren ZAFER ÖTER
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
OTEL İŞLETMELERİNDE STRATEJİK PLANLAMA FİNANSAL PERFORMANS İLİŞKİSİ: TÜRKİYEDEKİ 4 VE 5 YILDIZLI OTELLERDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
STRATEGIC PLANNING AND FINANCIAL PERFORMANCE IN HOTEL ORGANIZATIONS: AN INVESTIGATION IN FOUR AND FIVE STAR HOTELS IN TURKEY
İZZET KILINÇ
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Yoruma kapalı.