Editörler Kurulu – Editorial Board

                                          KURUCU EDİTÖRLER

Dr. Fevzi OKUMUŞ
The University of Central Florida
fokumus@mail.ucf.edu

United States

Dr. Atila YÜKSEL
Adnan Menderes Üniversitesi
atilayuksel@gmail.com

Turkey

Dr. İzzet KILINÇ
          Düzce             Üniversitesi
izzetkilinc@hotmail.com

Turkey

EDİTÖR/EDITOR
Dr. Muammer MESCİ
Düzce Üniversitesi
muammermesci@yahoo.com.tr

Turkey

YARDIMCI EDİTÖRLER/ ASSISTANT EDITORS
Dr. Zeynep MESCİ
Düzce Üniversitesi
zeynepaslan@duzce.edu.tr

Turkey

İSTATİSTİK EDİTÖRÜ/STATISTIC EDITOR
Dr. Yalçın KARAGÖZ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
ykaragoz01@hotmail.com

Turkey

ÖRNEK OLAY EDİTÖRÜ/CASE STUDY EDITOR
Dr. Cafer TOPALOĞLU
Katip Çelebi Üniversitesi
ctopaloglu@mu.edu.tr

Turkey

ÇEVİRİ MAKALELER EDİTÖRLERİ/TRANSLATIN ARTICLES EDITOR
Dr. Zafer ÖTER
Katip Çelebi Üniversitesi
oter@hotmail.com

Turkey

Harun ÖZTÜRK
Düzce Üniversitesi
harunozturk@duzce.edu.tr

Turkey

Yoruma kapalı.