Sayı 3 – Issue 3

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi – Yıl 9 / Sayı 3
The Journal of Travel and Hotel Business – Volume 9 / Number 3

Editörden

—————————————————————————————————————-

Turist Rehberlerinin Ekoturizm Alanındaki Yeterliliklerinin Önem-Performans Analizi

Importance-Performance Analysis of Tourist Guides’Competencesin the Field of Ecotourism

Nuray TETİK

Özet / Abstract için tıklayınız

—————————————————————————————————————-

Deniz Turizm Endüstrisinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Fuarlara Katılım Amaçlarının Firma Performansı ile İlişkisi

Relation of Participation Purposes of the Enterprises Operating in Marine Tourism Industry in The Fairs With Company Performance

Erdal ARLI

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Üniversite Kampüsü İçerisinde Yiyecek İçecek Hizmeti Sunan İşletmelerin Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi

The Evaluation of the Service Quality of Food and Beverage Enterprises in the University Campus and the Impact of Service Quality on Customer Satisfaction

Burhan KILIÇ, Aydan BEKAR

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Turist Rehberlerinin Iletişim Yeterlilikleri: Kültürlerarası Bir Karşılaştırma

Tourist Guides’ Communication Efficiencies: A Cross-Cultural Comparision

Seda ŞAHİN

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Otel İşletmelerinde İşgörenlerin Örgütsel Güven Algısı İle İş Memnuniyetleri Arasındaki İlişki Üzerine Dört ve Beş Yıldızlı Şehir Otellerinde Yapılan Bir Araştırma

The Relationships Between Job Satisfaction and Organizational Trust Perception of Four and Five Stars Hotel Employees

Kamil UNUR, A.Celil ÇAKICI, Alper DURAN

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Yoruma kapalı.