Sayı 2 – Issue 2

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi – Yıl 11 / Sayı 2
The Journal of Travel and Hotel Business – Volume 11 / Number 2

ön kapak_soid 32 sayı

Editörden

—————————————————————————————————————-

Otel İşletmelerinde Psikolojik Sözleşme İhlalinin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi

The Impact of Pyschological Contract of Employees on Job Satisfaction and Intent to Quit in Hotel Business

Mustafa KOYUNCU, Eda ÖZGÜL KATLAV

Özet / Abstract için tıklayınız

—————————————————————————————————————-

XVII. Akdeniz Oyunları Seyircilerinin Güdüleri ve Algıladıkları Faydalar Üzerine Bir Çalışma

A Study on the Spectator Motivations And Perceived Benefits in the XVII Mediterranean Games

Medet YOLAL, Sevda SAHİLLİ BİRDİR, Sıla KARACAOĞLU, Kemal BİRDİR

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde Faaliyet Gösteren Resort Konaklama İşletmeleri Hakkında Yapılan Şikâyetler Üzerine Nitel Bir Araştırma

A Qualitative Analysis On Complaints About Resort Accomodation Enterprises Operating In Aegean And Mediterranean Region

Güney ÇETİN GÜRKAN, Dilek DÖNMEZ POLAT

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Osmanlı Saray Mutfağı’na Ait Gastronomik Unsurların Günümüz Türk Mutfağı ile Kıyaslanması

Comparison of Gastronomic Elements of The Ottoman Palace Cuisine with Today’s Turkish Cuisine

Aysu HATİPOĞLU, Orhan BATMAN

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri Alt Sektörünün Finansal Performansının Dupont Finansal Analiz Sistemi Kullanılarak İncelenmesi

Investigation of The Accommodation and Food Service Activities Subsector Financial Performance By Using The Dupont System of Financial Analysis

Levent KOŞAN, Erdinç KARADENİZ

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Psikolojik Güçlendirme Algısının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

The Impacts of Psychological Empowerment Perception on Organizational Loyalty: A Research on Hotel Employees

Ayhan KARAKAŞ, Sadık SERÇEK

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Akademik Görüş: Su ve Sürdürülebilirlik

Atila YÜKSEL

—————————————————————————————————————-

Yoruma kapalı.