Sayı 2- Issue 2

YIL 6 SAYI 2

EDİTÖRDEN
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN STRES, MOTİVASYON VE İŞ TATMİNİ DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK OLARAK ALANYA BÖLGESİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH TO DETERMINE THE STRESS, MOTIVATION AND JOB SATISFACTION LEVELS OF EMPLOYEES AT ACCOMMODATION FACILITIES IN ALANYA
SEDEN ALGÜR, AHMET AKTAŞ
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
TURİZM VE BAZI KALKINMA GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PATH ANALİZİYLE İNCELENMESİ
EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM AND SOME DEVELOPMENT INDICATORS WITH PATH ANALYSIS
FERAH ÖZKÖK VE MEHMET YILDIRIM
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
TÜRK SERMAYELİ TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK LİDERLİK UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON STRATEGIC LEADERSHIP IMPLEMENTATIONS IN TOURISM ESTABLISHMENTS WITH TURKISH CAPITAL
İZZET KILINÇ, SÜLEYMAN AĞRAŞ
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
ALGILANAN DEĞER VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN TEKRAR SATIN ALMA EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
THE EFFECTS OF PERCEIVED VALUE AND CUSTOMER SATISFACTION ON REPURCHASE INTENTION
NEZİH TAYYAR, ÇETİN BEKTAŞ
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
OTEL İŞLETMELERİNDE YÖNETİCİLERİN MİY (MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ) ALGILAMALARI: İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN 5 YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
HOTEL MANAGERS’ CRM( CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) IMPRESSIONS: A RESEARCH ABOUT 5 STARRED HOTELS IN ISTANBUL
İLKER ÖZTÜRK, MURAT YEŞİLTAŞ, GAMZE ÖZEL
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
GETİRİ YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ: BODRUM VE MARMARİS YÖRESİ OTELLERİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
CRITICAL SUCCESS FACTORS OF REVENUE MANAGEMENT IN HOSPITALITY
INDUSTRY: CASE OF BODRUM AND MARMARIS REGION
MEHMET
EMRE GÜLER, ZEKİ ATIL BULUT

ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
AKADEMİK GÖRÜŞ: “ÖĞRENCİ-SEKTÖR-ÜNİVERSİTE BÜTÜNLEŞMEMESİ ÜZERİNE”
ATİLA YÜKSEL

Yoruma kapalı.