Sayı 1 – Issue 1

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi – Yıl 11 / Sayı 1
The Journal of Travel and Hotel Business – Volume 11 / Number 1

ön kapak_soid 32 sayı

Editörden

—————————————————————————————————————-

Birinci Sınıf Restoranların Kurumsallaşma Durumu Üzerine Bir Araştırma: Türkiye Örneği

A Study on Evaluation of Institutionalization State of First Class Certificated Restaurants: The Case of Turkey

Ebru ZENCİR, Meryem AKOĞLAN KOZAK

Özet / Abstract için tıklayınız

—————————————————————————————————————-

Otel İşletmelerinde Çalışanların Duygusal Emek Boyutlarının Belirlenmesi ve Duygusal Emek Boyutlarının İş Tatmini ve İşte Kalma Niyeti Üzerine Etkisi

The Dimensions and Effects of Emotional Labor on Employee Job Satisfaction and Intention to Stay in Hotels

Tuğba PALA, Mustafa TEPECİ

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Yabancı Turistlerin Müşteki “Mağdur” Olarak Müdahil Oldukları Asayiş Suç Türlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

A Research on Determination of the Types of Crimes the Foreign Tourists Involved as Victims

Semra AKTAŞ POLAT, Serkan POLAT

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Alışveriş Merkezi Tüketicilerine Yönelik Rekreatif Alışveriş Ölçeği’nin Geliştirilmesi: İstanbul Örneği

Developing Recreational Shopping Scale for Shopping Mall Consumers: The Case of İstanbul

İlke KAYA

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Termal Turizm İşletmelerinde Kurumsal Performans Karnesi Oluşturulmasına Yönelik Model Önerisi

The Model Proposal Which Aims to build up a Balanced Scorecard in Thermal Tourism Businesses

İ. Cemal GENÇAY

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Otellerin Çevreci Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Yeşil Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Örnek Olay Çalışması

Assessment of Hotels’ Environmental Applications: A Case Study in Green Star Hotel

Zeynep MESCİ

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Yoruma kapalı.