Sayı 3- Issue 3

akademik-gorus

YIL 7 SAYI 3

EDİTÖRDEN
SEKTÖR BEKLENTİLERİ VE ÖĞRENCİ NİTELİKLERİNİN KIYASLANMASI: ÖNBÜRO BÖLÜMÜNDE EĞİTİM ALAN MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİÜZERİNDE BİR UYGULAMA
COMPARISON THE EXPECTANCIES OF INDUSTRY AND QUALIFICATIONS OF STUDENT: AN IMPLICATION ON VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS IN DEPARTMANT OF FRONT OFFICE
SABAH BALTA, OSMAN ÇULHA
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
TURISTIK ÜRÜN ÇEŞITLENDIRME VE EKOTURIZM KAPSAMINDA EKOPARKLAR VE KÖYCEĞIZ PALMIYE MERKEZI
ECOPARKS WITHIN TOURISM PRODUCT DIVERSIFICATION AND THE SCOPE OF ECOTOURISM AND EXAMPLE OF KOYCEGIZ PALM CENTER
CAFER TOPALOĞLU, BURHAN KILIÇ
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
ŞEBEKE İLİŞKİLERİNİN OTEL İŞLETMELERİNE VE DESTİNASYONUN GELİŞMESİNE SAĞLADIĞI YARARLARIN ALGILANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON THE PERCEPTION OF THE BENEFITS PROVIDED BY NETWORK RELATIONS TO THE HOTELS AND DEVELOPMENT OF THE DESTINATION
DİLEK DÖNMEZ
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
LISANS DÜZEYINDEKI TURIZM ÖĞRENCILERININ ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞABILECEKLERI CINSIYETE DAYALI AYRIMCILIĞI ALGILAMALARINA YÖNELIK BIR ARAŞTIRMA
A STUDY WHICH IS DEVOTED TO THE UNDERSTANDING OF THE UNDERGRADUATE TOURISM STUDENTS WHO MIGHT EXPERIENCE THE GENDER DISCRIMINATION AT THE WORKING LIFE
KAMIL UNUR, YELIZ ULUSAN
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
ÇALIŞMA STATÜLERİNE GÖRE ÖRGÜTSEL ADALET VE BAĞLILIK ALGILARININ ÇEŞME OTELLERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI
A COMPARISON OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND JUSTICE BASED ON EMPLOYMENT STATUS IN ÇEŞME HOTELS
NİLGÜN AVCI, DENİZ KÜÇÜKUSTA
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
LISANS DÜZEYINDE TURIZM EĞITIMI ALAN ÖĞRENCILERE YÖNELIK OKUL WEB SITE ÖZELLIKLERININ KANO MODELINE GÖRE SINIFLANDIRILMASI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA
AN INVESTIGATION DIRECTING AT THE UNDERGRADUATED TOURISM STUDENTS ON THE CLASSIFICATION OF SCHOOL WEBSITES USING KANO MODEL
İBRAHIM GiRiTLiOĞLU, CEVDET AVCIKURT
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
AKADEMİK GÖRÜŞ: POZİTİVİST MODERN BİLİMSEL YAKLAŞIMIN ELEŞTİRİSİ
AKAN YANIK

 

Yoruma kapalı.