Sayı 4- Issue 4

YIL 3 SAYI 4

EDİTÖRDEN
İŞİN YAPISI, ÜCRET, YÜKSELME OLANAKLARI, YÖNETİM VE İŞ ARKADAŞLARI FAKTÖRLERİNİN İŞ DOYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA
THE EFFECTS OF WORK STRUCTURE, PAY, OPPORTUNITIES FOR PROMOTION, SUPERVISION AND CO-WORKERS ON JOB SATISFACTION: AN APPLICATION IN HOSPITALITY FIRMS
Boran TOKER
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
FİLM TEŞVİKLİ TURİZM VE PAZARLAMA UNSURLARI ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA
A CONCEPTUAL STUDY ON FILM INDUCED TOURISM AND ITS MARKETING COMPONENTS
Zeliha ESER ve Fatma Ceyda DUMAN
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
ÖRNEK OLAY: YÖNETİMSEL KARARLARIN VERİLMESİNDE EĞİTİMİN ÖNEMİ: ALEXANDRIA RAMADA OTELİ ÖRNEĞİ
İbrahim BİRKAN
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.

Yoruma kapalı.