Sayı 1 – Issue 1

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi – Yıl 9 / Sayı 1
The Journal of Travel and Hotel Business – Volume 9 / Number 1

Editörden

—————————————————————————————————————-

Web Sitesi Kalitesi, Risk ve Güven: Bilişsel Çelişki ve Tüketim Sonrası Davranışlar Üzerine Etkileri

Web Site Quality, Risk and Trust: The Effects of Cognitive Dissonance on Post Purchase Behaviors

Reyhan A. AYAZLAR, Atila YÜKSEL

Özet / Abstract için tıklayınız

—————————————————————————————————————-

Personel Güçlendirme ile Tükenmişlik Sendromu Arasındaki İlişki: Seyahat Acentalarında Bir Araştırma

Determining the Effect of Employee Empowerment on Burnout Syndrome: A Research on Travel Agencies

Orhan BATMAN, Zeynep ASLAN MESCİ

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Otel İşletmelerinin Dağıtım Kanalı Bağımlılık Düzeyine Göre Performanslarının Değerlendirilmesi

The Evaluation of the Hotel Performance with Respect to Dependence of Distribution Channel

Mehmet Akif ÖNCÜ, Önder KETHÜDA

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Algılanan Hizmet Verme Yatkınlığının Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma

The Effect of the Perceptions of the Employees’ Service Orientatıon on Customer Satisfaction: The Case of the Lodgıng Industry

Şafak ÜNÜVAR, Alaattin BAŞODA

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Ulusal Aşçılık Meslek Standardı Çerçevesinde Öğrenci Yeterliklerine İlişkin Üç Boyutlu Değerlendirme

Three Dimensional Measurement of Competence of Students Within the Frame of National Cookery Vocational Qualification

Onur GÖRKEM, Yüksel ÖZTÜRK

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Yoruma kapalı.