Sayı 1 – Issue 1

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi – Yıl 10 / Sayı 1
The Journal of Travel and Hotel Business – Volume 10 / Number 1

Editörden

—————————————————————————————————————-

Yetenek Kavramının Otel İşletmelerinde Operasyonel Personel Bağlamında Değerlendirilmesi

Evaluating the Concept of Talent in the Context of Operational Staff in Hotel Management

Meryem AKOĞLAN KOZAK, Cansev ÖZDEMİR

Özet / Abstract için tıklayınız

—————————————————————————————————————-

Datça Yerel Halkının Sürdürülebilir Turizm Gelişimine ve Turizm İşletmelerine Yönelik Tutumları

The Resident Attitudes Towards Sustainable Tourism Development and Tourism Establishments in Datça

Fırat BİÇİCİ

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Otel İşletmelerinin Kriz Dönemlerinde Uyguladıkları Pazarlama Stratejileri: İstanbul’da Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Nitel Bir Araştırma

The Marketing Strategies of The Hotel Managements During The Crisis Periods: A Qualitative Research in Five-Star Hotels Located in İstanbul

Ekrem AYDIN, Ceyhun AKYOL

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Hizmet Kalitesinin Ekoserv Yöntemi İle Ölçülmesi: Fethiye Kelebekler Vadisinde Bir Araştırma

The Measurement of The Service Quality Via Ecoserv Method: A Research in Fethiye Butterfly Valley

Abdullah USLU, Bayram AKAY, Aydın ÜNAL

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Green Hotel Management and Green Star Practice: A Case Study of Best Western President Istanbul Hotel

Lütfi ATAY, S. Emre DİLEK, H. Mehmet YILDIRIM

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Turizm Araştırmalarında Etik Üzerine

On the Ethical Stake in Tourism Research

Mehmet Yavuz ÇETİNKAYA

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Yoruma kapalı.