Sayı 2 – Issue 2

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi – Yıl 9 / Sayı 2
The Journal of Travel and Hotel Business – Volume 9 / Number 2

Editörden

—————————————————————————————————————-

Rekabet Aracı Olarak Tasarım Faktörünün Duygu Aracılığıyla Hatırlanabilirlik Yaratma Etkisine Yönelik Bir Araştırma

A Research on the Effects of Design Factor as a Competitive Tool Creating Memorability through Emotions

F. Özlem Güzel

Özet / Abstract için tıklayınız

—————————————————————————————————————-

Kuşadası’ndaki Seyahat Acentalarının İzmir’in İnanç Turizmi Potansiyelini Değerlendirme Performansı Üzerine Bir Uygulama

A Research on Evaluating The Performance of Travel Agencies in Kuşadasi on Faith Tourism Potential of Izmir

V. Uğur TANDOĞAN, Eda AVCI

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Otel İşletmelerinde İşgörenlerin Örgütsel Güven Algısı İle İş Memnuniyetleri Arasındaki İlişki Üzerine Dört ve Beş Yıldızlı Şehir Otellerinde Yapılan Bir Araştırma

The Relationships Between Job Satisfaction and Organizational Trust Perception of Four and Five Stars Hotel Employees

Kamil UNUR, A.Celil ÇAKICI

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Engellilere Yönelik Turistik Ürünlerin Durum Tespiti: Bir Alan Araştırması

Determining Tourist Products For Disabled People: A Survey

Lütfi ATAY, Erinç TOZLU

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Catering İşletmelerinde ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Uygulanmasına İlişkin Değerlendirme: İzmir İli Örneği

An Evaluation on the Application of ISO 22000 Food Safety Management Systems in Catering Companies: İzmir Sample

Turgay BUCAK

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Yoruma kapalı.