Sayı 2 – Issue 2

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi – Yıl 10 / Sayı 2
The Journal of Travel and Hotel Business – Volume 10 / Number 2


Editörden

—————————————————————————————————————-

Kadın Çalışanların Müşteri Memnuniyetine Etkisinin Değerlendirilmesi

Assessing The Effects of Women Employees on Customer Satisfaction

Ebru ARSLANER, Medet YOLAL

Özet / Abstract için tıklayınız

—————————————————————————————————————-

Konaklama İşletmelerinde Pazarlama İletişimi Açısından Yeni Bir Uygulama: Sosyal Paylaşım Siteleri ve Misafir İhtiyaçları

TA New Application of Accommodation Establishments in Terms of Marketing Communication: Social Sharing Sites and Guest Needs

Aslı ALBAYRAK

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Şanlıurfa’ya Kültür Turizmi Kapsamında Gelen Yerli Turistlerin Profili, Şanlıurfa’yı Tercih Nedenleri ve Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma

An Investigation Profiles of Cultural Domestic Tourists Coming to Şanlıurfa, Reasons Preference to Şanlıurfa and Faced Problems

A. Celil ÇAKICI, Murat ÖZDAMAR

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi: Akdeniz Çanağındaki Destinasyonlara Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz

Travel and Tourism Competitiveness Index: A Comparison Across Mediterranean Destinations

Azize HASSAN, Ahmet UŞAKLI

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Otel İşletmeleri İçin Faaliyet Tabanlı Bütçeleme Modeli Önerisi

TAn Activity Based Budgeting Model Suggestion For Hotel Enterprises

Lütfi Mustafa ŞEN, Selim Yüksel PAZARÇEVİREN, Burhanettin ZENGİN

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Döviz Kuru Oynaklığının Turizm Sektörüne Etkileri: Türkiye Örneği (2002 – 2011)

The Effects of Exchange Rate Volatility to the Tourism Sector: The Case of Turkey (2002 – 2011)

Vahdet KAYA, Serap ÇAKIR ÇÖMLEKÇİ

Özet / Abstract için tıklayınız.

—————————————————————————————————————-

Yoruma kapalı.