Sayı 2- Issue 2

YIL 2 SAYI 2

EDİTÖRDEN
AĞIRLAMA İŞLETMELERİNDE BAŞARILI LİDER YÖNETİCİ TİPOLOJİSİ: KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA
A SUCCESSFUL LEADER-MANAGER TYPOLOGY FOR THE HOSPITALITY INDUSTRY: A CONCEPTUAL STUDY
Şule ÇETİN ve Bahar TANER
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÇEVREYE ETKİLERİ KONUSUNDA YERLİ TURİSTLERİN TUTUMLARI: ÖREN, MİLAS ÖRNEĞİ
ATTITUDES OF DOMESTIC TOURISTS ON TOURISM DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL IMPACTS OF TOURISM: THE CASE OF ÖREN,MİLAS
Sultan BAYSAN
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
ÖRNEK OLAY I: KÜLTÜR VARLIKLARININ TURİZM AMAÇLI KULLANIMI: FRİG VADİSİ ÖRNEĞİ
USING OF CULTURAL RESOURCES IN TOURISM: THE CASE OF FRIG VALLEY
Özcan YAĞCI ve Zekeriya BİNGÖL
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
ÖRNEK OLAY II: KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ GİRİŞİMLERİN GELİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA BİR EĞİTİM PROJESİ ÖRNEĞİ
A SAMPLE TRAINING PROJECT ON DEVELOPING SMALL AND MEDIUM SIZES ENTERPRISES
Banu Saadet ÜNSAL ve Eylin BABACAN
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
TÜRK TURİZM SEKTÖRÜ AÇISINDAN DEĞER TEMELLİ YÖNETİM YAKLAŞIMININ ÖNEMİ
IMPORTANCE OF VALUE BASED MANAGEMENT APPROACH FOR THE TURKISH TOURISM SECTOR
Yıldırım Beyazıt ÖNAL, Erdinç KARADENİZ ve Nuray Altun KARADENİZ
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
OTEL İŞLETMELERİNDE MALİ BAŞARISIZLIĞA YOL AÇAN FAKTÖRLER: ÜLKEMİZDEKİ HALKA AÇIK OTEL İŞLETMELERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
FACTORS LEADING TO FINANCIAL FAILURES IN HOTEL INDUSTRY: AN EVALUATION ON HOTEL ENTERPRISES OPEN TO THE PUBLIC IN TURKEY
Adnan TÜRKSOY
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.

Yoruma kapalı.